Hrvatske šume - Prodaja

Portal Hrvatskih šuma d.o.o. za preuzimanje računa, provedbu javnih nadmetanja te sklapanje okvirnih i godišnjih ugovora za prodaju drvnih sortimenata

Obavijesti

Dostupan je WEB API pristup za korisnike!

Hrvatske šume su za svoje kupce objavile WEB API pristup podacima, prvenstveno u svrhu preuzimanja popratnica iz HsPro sustava. Radi se o B2B komponenti, na koju se kupci mogu spojiti izravno iz svojih ERP sustava i preuzimati podatke o popratnicama.

Usluga API servisa za pristup podacima za registrirane kupce je besplatna!

Za dodatne informacije obratite se na mail putem kontakt obrasca.

Saznaj više o REST servisima >> 15.12.2016. u 9:10

Za korištenje portala molimo da koristite web proglednike novije generacije koji podržavaju HTML5 i JavaScript!

Podržani preglednici su:

  • Google Chrome (preporučeno)
  • Mozilla Firefox
  • Opera
  • Safari
  • Internet Explorer 10 ili noviji
supported browsers
Podrška je dostupna: